January 5, 2022
การพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบดิจิทัล

5 เทคนิคออกแบบสติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำให้น่าสนใจ

สติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำควรออกแบบอย่างไรให้น่าสนใจ ดึงดูดลูกค้าให้อยากลองซื้อ แถมยังสร้างภาพลักษณ์ที่ให้กับแบรนด์ด้วย 5 เทคนิคออกแบบสติ๊กเกอร์ติดขวด