รับออกแบบฉลากสินค้า

บริการสติกเกอร์

ฉลากสินค้าคือแผ่นป้ายที่แสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคอ่านเพื่อดูข้อมูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ข้อมูลที่สมควรมีอยู่ในการออกแบบฉลากสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า ข้อมูลทางโภชนาการ หมายเลขทางการค้า ตรารับรองต่างๆ เป็นต้น นอกจากจะเป็นสิ่งที่แสดงข้อมูลต่างๆ แล้ว ฉลากสินค้าที่สวยงามโดดเด่นน่าสนใจยังสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

ประเภทฉลากสินค้าที่รับออกแบบ

บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นร้านทำฉลากสินค้า ให้บริการรับออกแบบฉลากสินค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประยชน์ ทางเรารับออกแบบและพิมพ์ฉลากสินค้าแบบครบวงจร

banner_label-design_product-01

ฉลากติดสินค้า

รับออกแบบฉลากที่ใช้ติดลงบนสินค้าต่างๆ ตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้า

ฉลากติดบรรจุภัณฑ์

รับออกแบบฉลากสินค้าที่ใช้ติดบรรจุภัณฑ์ ต่างๆ เช่น แก้ว ขวด กล่อง เป็นต้น

ฉลากติดบรรจุภัณฑ์​
ฉลากสินค้าที่ใช้ในการพิมพ์ซอง​

ฉลากสินค้าที่ใช้ในการพิมพ์ซอง

รับออกแบบฉลากสินค้าที่ไว้ใช้สำหรับให้ลูกค้านำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ซองต่างๆ กับทางโรงงานเอง

สอบถามราคาหรือสั่งออกแบบ

จุดเด่นของเรา

การออกแบบสวยงาม

การออกแบบที่โดนเด่นและสวยงาม แปลกใหม่ทันสมัย คำนึงถึงการใช้งานจริง ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพหลายอัตรา เพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมาก

ความรวดเร็วในการทำงาน

เราใช้ระยะเวลาในการออกแบบแต่ละงานไม่นาน เนื่องด้วยทางบริษัทมีทีมงานนักออกแบบหลายอัตรา จึงทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอแบบนานจนเกินไป

บริการออกแบบพร้อมผลิตงาน

เราจะรับออกแบบและรับผลิตงานที่ต่อเนื่องจากการออกแบบด้วยเช่นกัน เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมาที่นี่ครบจบในที่เดียว

ขั้นตอนการสั่งออกแบบฉลากสินค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สั่งงานและกำหนดบรีฟที่ลูกต้องการให้ทางเราออกแบบ

ประเมินราคาเพื่อให้ลูกค้าทราบและพิจารณาก่อนเริ่มทำแบบ

เมื่อตกลงราคาเรียบร้อยจะมีการวางเงินมัดจำเป็นจำนวน 50% ก่อนเริ่มดำเนินการวางแบบ

เมื่อตกลงราคาเรียบร้อยจะมีการวางเงินมัดจำเป็นจำนวน 50% ก่อนเริ่มดำเนินการวางแบบ

ในขั้นนี้ทางเราจะใช้เวลาผลิตงานไม่เกิน 15 วัน ตามสเกลของงานนั้นๆ

ส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ข้อควรรู้ในการออกแบบฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าคืออะไร?

ฉลากสินค้าคือแผ่นป้ายที่แสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคอ่านเพื่อดูข้อมูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ข้อมูลที่สมควรมีอยู่ในฉลากสินค้าประกอบด้วย ชื่อสินค้า ข้อมูลทางโภชนาการ หมายเลขทางการค้า ตรารับรองต่างๆ เป็นต้น ฉลากสินค้ายังเป็นสื่อโฆษณาอีกช่องทางหนึ่งเช่นกัน การออกแบบที่ดีจะช่วยให้สินค้าได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า สามารถจดจำแบรนด์ได้เป็นอย่างดี และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าของเราในที่สุดอีกด้วย

ประโยชน์ของฉลากสินค้า

1. ช่วยให้ข้อมูล

ฉลากสินค้าจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ กับผู้บริโภค

2. ช่วยแยกแยะประเภทของสินค้า

การติดฉลากจะช่วยให้ผู้บริโภคแยกประเภทของสินค้าได้ง่ายขึ้น

3. ช่วยให้สินค้าโดดเด่น

ฉลากสินค้าที่มีการออกแบบสวยงาม โดดเด่น จะช่วยทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำมากขึ้น

4. ช่วยโปรโมทสินค้า

ฉลากสินค้าที่มีความสวยงามเป็นการโปรโมทตัวสินค้าเองไปในตัว ช่วยเพิ่มความสนใจในตัวสินค้ากับผู้บริโภคได้

5. ช่วยเพิ่มมูลค่า

รูปแบบฉลากสินค้าที่ดูดี สามารถเพิ่มมูลค่าของของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้

หลักการออกแบบฉลากสินค้าที่ดี

1. ข้อมูลต้องครบถ้วน

ข้อมูลที่จะใส่ลงไปต้องครบถ้วน เช่น ชื่อแบรนด์ ส่วนประกอบ ข้อมูลทางกฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ

2. ภาพใกล้เคียงสินค้าจริง

ภาพสินค้าต้องมีความใกล้เคียงกับสินค้าจริง เพราะถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

3. มีเอกลักษณ์

การออกแบบฉลากสินค้าต้องสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้านั้นมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ และ เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภค จะยังคงต้องรู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อยู่

4. ตัวอักษรอ่านง่าย

เพื่อให้ข้อความของคุณน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น ควรเลือกการใช้รูปแบบข้อความที่เข้าใจง่าย เว้นพื้นที่ว่างเพื่อให้อ่านตัวหนังสือง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ข้อความที่ใหญ่เกินไปสามารถรบกวนสายตาผู้อ่านได้ง่ายมาก

5. จัดวางองค์ประกอบ

การจัดองค์ประกอบทั้งหมดของฉลากสินค้าที่ดีจะช่วยให้ตัวสินค้าน่าสนใจและดึงดูให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้

6. กำหนดกลุ่มเป้ายหมาย

ในการออกแบบฉลากสินค้านั้นสามารถออกแบบได้ค่อนข้างหลากหลายทิศทางเฉพาะนั้นต้องมีการกำหนกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การออกแบบตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ฉลากสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะในปัจจุบันผู้บริโภคจะเลือกซื้อสิ่งต่างๆ ที่แบรนด์สินค้า ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถศึกษาได้จากตัวสินค้า การออกแบบฉลากสินค้าจึงมีความจำเป็นต่อสินค้าเป็นอย่างมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม