รับทำป้ายบริษัท

ป้ายบริษัท

ป้ายบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถือเป็นสิ่งที่บอกถึงตัวตนของบริษัทนั้นเช่นกัน เพื่อให้ผู้คนทราบและยังเป็นการเป็นการสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วย การทำป้ายบริษัทนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพราะการจดทะเบียนบริษัท กฎหมายได้มีการระบุบังคับในการจดทะเบียน จะต้องประกอบไปด้วยภาพถ่ายป้ายบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประเภทของป้ายบริษัทที่รับทำ

บริษัท ชลบุรี อาร์ตมีเดีย กรุ๊ป จำกัด สามารถรับทำป้ายบริษัทได้หลายวัสดุด้วยกัน เช่น ป้ายอะคริลิค ป้ายพลาสวูด ป้ายสแตนเลส ป้ายกัดกรด ป้ายอลูมิเนียม ป้ายซิงค์ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไป ความสวยงามและทนทานก็จะไม่เท่ากัน โดยป้ายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือป้ายสแตนเลสกัดกรด เพราะป้ายสแตนเลสกัดกรดมีความสวยงาม มีความแข็งแรงคงทน ใช้งานได้หลายปี ใช้เวลาผลิตไม่นาน การติดตั้งป้ายบริษัทต่างๆ เราก็มีบริการติดตั้งให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกติดตั้งเอง 

ป้ายบริษัทอะคริลิค​

ป้ายบริษัทอะคริลิค

ป้ายบริษัทที่ผลิตด้วยแผ่นอะคริลิค สามารถทำได้หลายวิธีโดยการสติกเกอร์ลงบนแผ่นอะคริลิคเต็มแผ่น หรือ ติดสติกเกอร์เฉพาะบางจุด เช่น ตัวอักษร โลโก้ 

ป้ายบริษัทพลาสวูด

ป้ายบริษัทที่ผลิตด้วยแผ่นพลาสวูด สามารถทำได้หลายวิธีโดยการสติกเกอร์ลงบนแผ่นอะคริลิคเต็มแผ่น หรือ ติดสติกเกอร์เฉพาะบางจุด เช่น ตัวอักษร

ป้ายบริษัทพลาสวูด​
ป้ายบริษัทสแตนเลส​

ป้ายบริษัทสแตนเลส

ป้ายบริษัทที่ผลิตด้วยแผ่นสแตนเลสนั้น สามารถทำได้โดยการสติกเกอร์เต็มแผ่น หรือติดสติกเกอร์เฉพาะบางจุด และยังสามารถทำเป็นป้ายชื่อบริษัทที่เป็นอักษรสแตนเลสได้อีกด้วย

ป้ายสแตนเลสกัดกรด

ป้ายสแตนเลสกัดกรดใช้วิธีการทำตัวอักษรต่างๆ โดยการกัดกรด เป็นป้ายได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีความสวยงามดูเป็นทางการ และใช้งานได้ยาวนาน

ป้ายสแตนเลสกัดกรด​
ป้ายบริษัทอลูมิเนียม​

ป้ายบริษัทอลูมิเนียม

ป้ายบริษัทอลูมิเนียมนิยมนำแผ่นอลูมิเนียมมาผลิตเป็นแผ่นป้ายบริษัท อลูมิเนียมสามารถนำไปผลิตเป็นป้ายบริษัทได้หลายวิธี เช่น ป้ายอลูมิเนียมกัดกรด ป้ายอลูมิเนียมติดสติกเกอร์ เป็นต้น

ป้ายบริษัทซิงค์

ป้ายบริษัทซิงค์สามารถนำแผ่นซิงค์มาทำเป็นแผ่นป้ายได้เช่นกัน แต่ส่วนมากนิยมทำเป็นตัวอักษรโลหะเป็นชื่อบริษัท

ป้ายโลโก้ซิงค์

สอบถามราคาหรือสั่งทำป้าย

จุดเด่นของเรา

การดำเนินการที่รวดเร็ว

ด้วยทีมงานคุณภาพหลายอัตรา ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง เรามีการกำหนดเวลาการทำงานที่ชัดเจนให้กับลูกค้า ตั้งแต่ระยะเวลาในการออกแบบจนถึงติดตั้งงาน

ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ

เราเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐาน มาใช้ในการผลิตงานทุกชิ้นให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับงานที่สวยงามและมีคุณภาพ ใช้งานได้ยาวนาน

บริการประเมินหน้างานฟรี

เรามีบริการตรวจเช็คหน้างานหรือประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นฟรี สำหรับลูกค้าที่ต้องการคำปรึกษาในการทำป้ายต่างๆ แต่ยังไม่มีข้อมูล ทางเราก็จะให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ขั้นตอนการสั่งทำป้ายบริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สั่งงานและกำหนดบรีฟที่ลูกต้องการให้ทางเราออกแบบ

ประเมินราคาเพื่อให้ลูกค้าทราบและพิจารณาก่อนเริ่มทำแบบ

เมื่อตกลงราคาเรียบร้อยจะมีการวางเงินมัดจำเป็นจำนวน 50% ก่อนเริ่มดำเนินการวางแบบ

หลังจากมัดจำเรียบร้อยจะเป็นการออกกแบบ เพื่อเสนอให้ลูกค้าเลือกตามข้อมูลที่ลูกค้ากำหนดมา ในส่วนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ในขั้นนี้ทางเราจะใช้เวลาผลิตป้ายไม่เกิน 15 วัน ตามสเกลของงานนั้นๆ

ส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ในขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการติดตั้งป้ายทั้งหมด

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ข้อควรรู้ในการทำป้ายบริษัท

ข้อกำหนดในการทำป้ายบริษัท

ธุรกิจที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ธุรกิจที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และไม่เป็นธุรกิจที่ได้รับข้อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วการจดทะเบียนพาณิชย์ ก็จำเป็นต้องมีการทำป้ายบริษัทเช่นกัน โดยมีข้อกำหนดในการทำป้ายดังนี้

● ป้ายชื่อบริษัทที่ใช้ ต้องมีไว้หน้าสำนักงานใหญ่ และ สำนักงานสาขา
● ต้องทำป้าย และเปิดเผยป้ายภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนพาณิชย์
● ป้ายต้องอ่านง่ายและชัดเจน จะเขียนตัวอักษรภาษาไทย หรือจะมีตัวอักษรภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้
● ป้ายชื่อบริษัท จะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียน
● ป้ายชื่อสาขา ต้องมีคำว่า “สาขา” ด้วย
● ถ้าไม่จัดทำป้าย มีค่าปรับวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายตามที่กฎหมายกำหนด

รูปแบบและวัสดุในการทำป้ายบริษัท

วัสดุในการทำป้ายบริษัทนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน มีทั้งโลหะและพลาสติกแต่ป้ายที่นิยมทำป้ายบริษัทจะเป็นป้ายสแตนเลสกัดกรด ป้ายสแตนเลสกัดกรดเพราะมีความแข็งแรงคงทนใช้งานได้หลายปี ใช้เวลาผลิตไม่นาน ต่อมาก็จะเป็นป้ายอะคริลิคการใช้งานจะไม่แตกต่างกันมากจะต่างกันที่ราคาซึ่งป้ายบริษัทแบบอะคริลิคจะมีราคาที่ถูกกว่า

ป้ายบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแผ่นป้ายเสมอไป สามารถผลิตเป็นตัวอักษรโลหะได้เช่นกันโดยจะผลิตออกมาเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือโลโก้ แยกออกเป็นตัวๆ ไป จึงทำให้การผลิตแบบนี้ใช้เวลาในการผลิตนานกว่าป้ายกัดกรด ในเรื่องความสวยงามจะอยู่ที่มิติในการมองเห็นโดดเด่นเพราะจะเห็นความนูน ความลึก ความหนา ของตัวอักษรแต่ละตัวซึ่งสามารถกำหนดได้อีกว่าต้องการป้ายโลหะแบบมีไฟหรือไม่มีไฟ ป้ายบริษัทที่เป็นแบบอักษรโลหะไฟก็จะมีตั้งป้ายอักษรโลหะไฟออกหน้า ป้ายอักษรโลหะไฟออกหลัง ป้ายอักษรโลหะที่มีไฟจะทำให้ป้ายบริษัทดูหรูหรามีระดับยิ่งขึ้น อายุการใช้งานก็ยาวนานเช่นกัน

ทำป้ายบริษัทที่ไหนดี?

การทำป้ายบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ สามารถปรึกษากับทางเราได้ตลอดเวลาเพราะมีทีมงานคอยให้คำแนะนำและคอยให้คำปรึกษารับหรับผู้ที่กำลังสนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ พร้อมทั้งยังมีบริการประเมินหน้างานเพื่อดูเรื่องความเหมาะสมในการทำป้ายบริษัทฟรี เพื่อให้ลูกค้าของเราได้นำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง

หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทำไมต้องทำป้ายบริษัท หรือ ห้างร้านต่างๆ กับบริษัท ชลบุรี อาร์ต มีเดีย กรุ๊ป เพราะทางเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ป้ายโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด การออกแบบที่สวยงามทันสมัยดึงดูดความสนใจ การผลิตงานที่เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการผลิต การติดตั้งที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรงทนทานเพื่อการใช้งานได้ในระยะยาว พร้อมมีบริการหลังการขาย หากเกิดความเสียหายหรือขัดข้องประการใดที่เกิดจากทีมงานของเรา ทางเรายินดีเข้าบริการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม