March 2, 2022
ลักษณะของแผ่นพลาสวูด

พลาสวูดคืออะไร? ใช้ทำป้ายอะไรได้บ้าง?

พลาสวูดคือวัสดุประเภทไหน คุณสมบัติแผ่นพลาสวูดมีอะไรบ้าง และใช้ทำป้ายประเภทใดได้บ้าง ถึงจะได้ป้ายที่สวยงาม ทนทาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร